/TEHTRIS EPP (Endpoint Protection Platform)

Platforma wykrywania zagrożeń na punktach końcowych – przyszłość antywirusów

TEHTRIS EPP

TEHTRIS EPP wykrywa i chroni systemy operacyjne przed znanymi zagrożeniami, korzystając z zaawansowanych mechanizmów skanowania antywirusowego oraz rozbudowanych funkcji ochrony.

Wbudowana w silnik antywirusowy baza wiedzy zawierająca informacje o zagrożeniach jest automatycznie i regularnie uaktualniana, by optymalizować ochronę Twoich systemów przed szerokim zakresem złośliwych programów.

TEHTRIS EPP walczy z atakami celowanymi, które zdalnie wykorzystują podatności systemów operacyjnych, przeglądarek, aplikacji biurowych i innego oprogramowania. TEHTRIS EPP może zostać zainstalowany na wszelkich rodzajach urządzeń z systemem Windows.

TEHTRIS XDR
TEHTRIS EDR TEHTRIS EPP TEHTRIS MTD TEHTRIS SIEM TEHTRIS NTA TEHTRIS DR
TEHTRIS DNS Firewall TEHTRIS ZT TEHTRIS CWPP TEHTRIS SOAR TEHTRIS CYBERIA TEHTRIS CTI

/TEHTRIS EDR

(Endpoint Detection and Response)

Wykrywanie i reagowanie na zagrożenia z użyciem hiperautomatyzacji

TEHTRIS EDR daje Ci możliwość błyskawicznej identyfikacji źródła ataku, a także przeglądania i monitorowania wszystkich punktów końcowych w trybie 24/7 – wszystko z poziomu jednego spójnego panelu. Holistyczny wgląd w Twoje zasoby IT pozwala wykrywać i neutralizować wszelkie ataki – nawet te, które aktywnie omijają zabezpieczenia.

/TEHTRIS EPP

(Endpoint Protection Platform)

Platforma wykrywania zagrożeń – przyszłość antywirusów

TEHTRIS EPP wykrywa i chroni systemy operacyjne przed znanymi zagrożeniami, korzystając z zaawansowanych mechanizmów skanowania antywirusowego oraz rozbudowanych funkcji ochrony.

/TEHTRIS MTD

(Mobile Threat Defense)

Ochrona smartfonów przed cyberatakami i złośliwymi aplikacjami​

TEHTRIS MTD to kompletne rozwiązanie zapewniające wykrywanie i reagowanie na zagrożenia mobilne. Rozwiązanie oferuje m.in. ochronę Twoich smartfonów przy użyciu skanowania portów, wykrywania rootowania i jailbreaka, identyfikowania alternatywnych sklepów z aplikacjami, reagowania na szkodliwe wstrzykiwanie bibliotek i wielu innych technologii.

/TEHTRIS SIEM

(Security Information & Event Management)

Gromadzenie, archiwizowanie, korelowanie i ostrzeganie – w trybie 24/7

Monitoruj swoją flotę w trybie ciągłym, usprawnij podejmowanie decyzji i oszczędzaj czas dzięki automatycznemu przetwarzaniu informacji pochodzących z dzienników zdarzeń gromadzonych w Twojej infrastrukturze. TEHTRIS SIEM automatycznie skanuje dzienniki zdarzeń z użyciem nieustannie uaktualnianej biblioteki parserów oraz konektorów i ostrzega Cię w przypadku wykrycia incydentu.

/TEHTRIS NTA

(Network Traffic Analysis)

Analiza w czasie rzeczywistym ruchu sieciowego

TEHTRIS NTA to taktyczne rozwiązanie analizujące ruch sieciowy, korzystając z technologii przechwytywania przepływu, metadanych (NetFlow) oraz mechanizmów audytu pasywnego. Rozwiązanie TEHTRIS NTA jest wyposażone w kilka modułów, łącznie z wykrywaniem na podstawie sygnatur oraz technikami analizy behawioralnej. Rozwiązanie nieustannie uczy się wszystkich przepływów, by wykonywać zaawansowaną analizę i wykrywać wszelkie anomalie w ruchu sieciowym. Dzięki rejestrowaniu metadanych w trybie NetFlow, TEHTRIS NTA oferuje możliwość cofnięcia się w czasie i spojrzenia na to, kto, z kim, gdzie i jak się komunikował.

/TEHTRIS DR

(Deceptive Response)

Prewencyjny i wydajny system alarmowy działający w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie TEHTRIS Deceptive Response oferuje efektywny system alarmowy działający w czasie rzeczywistym i pozwalający pozostawać o krok przed cyberprzestępcami. Honeypoty doskonale uzupełniają informacje o cyberbezpieczeństwie Twoich systemów i całej infrastruktury. Dodając sfałszowane zasoby do swojej sieci możesz wabić atakujących i szczegółowo analizować ich poczynania przy użyciu raportów i paneli prezentujących szczegóły dotyczące zdarzeń.

/TEHTRIS DNS Firewall

Powstrzymaj niebezpieczne żądania

TEHTRIS DNS Firewall to rozwiązanie bezpieczeństwa, które gromadzi żądania DNS i analizuje je w celu usunięcia lub przekierowania zapytań związanych z podejrzanymi lub niebezpiecznymi domenami. Na przykład, zapobiegając wchodzeniu przez użytkowników na niebezpieczne strony internetowe, rozwiązanie TEHTRIS DNS Firewall chroni Twoje wszystkie urządzenia przed infekcjami, co wyróżnia je na tle tradycyjnych zapór sieciowych.

Jako proaktywne narzędzie cyberbezpieczeństwa, TEHTRIS DNS Firewall zapewnia całkowitą ochronę przed zagrożeniami, niezależnie od tego, czy pochodzą one z zewnątrz czy z Twojej infrastruktury. Gdy złośliwy program, który znajduje się już w Twojej sieci wewnętrznej, podejmie próbę uzyskania dostępu do informacji poufnych, TEHTRIS DNS Firewall zapobiegnie sabotażowi lub próbom wyprowadzenia informacji poza Twoją infrastrukturę.

/TEHTRIS ZTR

(Zero Trust Response)

Pierwsza i jedyna globalna oferta ZTNA z wbudowanymi funkcjami automatycznego reagowania na incydenty

Świat IT przechodzi od binarnej wizji zaufania – podzielonej między to, co „wewnątrz” i „na zewnątrz” – w stronę nowej koncepcji uprawnień dostępu do urządzeń. Coraz szybsze przechodzenie do chmury i przenoszenie zasobów bezpośrednio do internetu znacznie zwiększyło powierzchnię ataku i wymaga spojrzenia na uprawnienia dostępu z innej strony. TEHTRIS ZTR to rozwiązanie oferujące – poza podejściem ZTNA – możliwości automatycznego reagowania i rozszerzone funkcje niskopoziomowego wykrywania. Dostęp do tych funkcji nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów w kontekście sprzętu oraz integracji.

/TEHTRIS CWPP

(Cloud Workload Protection)

Globalny wgląd w bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej i optymalna ochrona przed typowymi oraz wyrafinowanymi cyberzagrożeniami

Odpowiedzią firmy TEHTRIS na wyzwania związane z ochroną chmury jest rozwiązanie Cloud Workload Protection Platform, które rozszerza możliwości technologii TEHTRIS SIEM. TEHTRIS CWPP oferuje kompletny wgląd w obciążenia chmurowe, skuteczną ochronę przed włamaniami z niezrównanym pokryciem powierzchni ataku oraz rozbudowaną automatyzacją wielu funkcji.

/TEHTRIS SOAR

(Security Orchestration, Automation & Response)

Automatyzacja, orkiestracja i optymalizacja Twojego cyberbezpieczeństwa

Podczas walki z cyberatakami jedną z kluczowych kwestii jest oszczędność czasu. W tym celu firma TEHTRIS zaprojektowała swój pakiet SOAR, który został w pełni zintegrowany z rozwiązaniem TEHTRIS XDR Platform, co daje możliwość orkiestracji narzędziami cyberbezpieczeństwa i automatyzacji działań. W połączeniu ze sztuczną inteligencją CYBERIA możliwe jest korzystanie z hiperautomatyzacji wykrywania, nadawania kontekstu i reagowania na incydenty.

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo Twojej infrastruktury, TEHTRIS SOAR pozwala na zarządzanie i łączenie ze sobą różnych narzędzi ochrony (także pochodzących od innych producentów, np. Proofpoint czy Zscaler). Dzięki interakcji narzędzi w ramach rozwiązania TEHTRIS XDR Platform Twoja ochrona może w pełni korzystać ze spójnej koncepcji hiperautomatyzacji.

/TEHTRIS CYBERIA

Sztuczna inteligencja zaprojektowana przez firmę TEHTRIS w celu udoskonalenia mechanizmów cyberbezpieczeństwa

TEHTRIS CYBERIA to moduł sztucznej inteligencji mający na celu zwiększenie precyzji wykrywania zagrożeń. Dzięki nieustannemu i rozszerzonemu monitorowaniu CYBERIA jest wiarygodnym sprzymierzeńcem, który bez wytchnienia czuwa nad bezpieczeństwem Twoich systemów.

Koncepcja sztucznej inteligencji pojawia się w przestrzeni medialnej na tyle często, że w niektórych przypadkach jest nadużywana i niejasna. Moduł TEHTRIS CYBERIA powstał z myślą o transparentności i łatwym zrozumieniu zasad funkcjonowania. Rezultatem pracy działu badawczo-rozwojowego firmy TEHTRIS jest połączenie przełomowych mechanizmów uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, aktywnego uczenia oraz uczenia ze wspomaganiem.

Możliwości głębokiego uczenia są w tym rozwiązaniu wzmacniane przy użyciu rozległych danych ujętych w odpowiednim kontekście. Dzięki modułowi CYBERIA firma TEHTRIS oferuje efektywne zastosowanie sztucznej inteligencji korzystającej z zestawu wyspecjalizowanych sieci neuronowych, które są w stanie wykrywać subtelności umykające oku człowieka.

/TEHTRIS CTI

(Cyber Threat Intelligence)

Uaktualniana w czasie rzeczywistym baza wiedzy z eksperckimi informacjami o cyberzagrożeniach

Wiedza leży w centrum wszystkich działań związanych z cyberbezpieczeństwem. Możliwość przewidywania zagrożeń, oceniania bieżącej sytuacji systemu IT, wyboru najlepszych rozwiązań i strategii – wszystko to jest możliwe dzięki dostępowi do informacji o zagrożeniach czających się w cyberświecie.

Mając świadomość potęgi informacji, firma TEHTRIS zaprojektowała rozbudowaną bazę wiedzy TEHTRIS CTI (Cyber Threat Intelligence). Baza istnieje od 2014 r. i jest nieustannie rozwijana, by dawać dostęp do informacji o najnowszych zagrożeniach oraz możliwość przewidywania przyszłych ataków.

TEHTRIS CTI posiada cechę szczególną – baza wiedzy jest całkowicie zintegrowana z rozwiązaniem TEHTRIS XDR Platform i wszystkimi jego modułami bezpieczeństwa (EDR, EPP, SIEM itd.).

Technologie w pakiecie /TEHTRIS XDR Platform

TEHTRIS XDR Platform daje Ci bezpośredni dostęp do całej rozszerzonej technologii firmy TEHTRIS. Poza unifikacją wszystkich Twoich rozwiązań cyberbezpieczeństwa i przyspieszeniem wykrywania i reagowania na ataki, TEHTRIS XDR Platform daje Ci rozszerzone możliwości analizowania informacji o cyberzagrożeniach.

Każdy z modułów rozwiązania TEHTRIS XDR Platform korzysta z rozszerzonej technologii, by przyspieszać wykrywanie, reagowanie i prowadzenie prac dochodzeniowych. Otrzymujesz:

Zachowaj suwerenność oraz integralność swoich danych

TEHTRIS: Made in Europe

Rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform powstało i działa na serwerach zlokalizowanych w Europie. Firma TEHTRIS nie uzyskuje dostępu do Twoich plików i gwarantuje nienaruszalność Twoich danych oraz ochronę przed cyberszpiegostwem. W obecnym kontekście cyberprzestępczym i geopolitycznym wybór miejsca przechowywania danych stał się dla właścicieli firm jedną z kluczowych decyzji.

Nagrody i wyróżnienia

TEHTRIS Award
TEHTRIS Award
TEHTRIS Award
TEHTRIS Award
TEHTRIS Award

Zapytaj o szczegóły

Jeden z naszych specjalistów pomoże Ci w wyborze optymalnego rozwiązania:

Michał Wypych
Michał WypychSpecjalista ds. sprzedażymichal.wypych@itxon.pl
Tel. 516 195 841
Michał Kosmala
Michał KosmalaSpecjalista ds. sprzedażymichal.kosmala@itxon.pl
Tel. 577 573 250
Dariusz Cudak
Dariusz CudakSpecjalista ds. produktów Acronisdariusz.cudak@itxon.pl
Tel. 786 195 844
Rafał Michalak
Rafał MichalakSpecjalista ds. produktów Acronisrafal.michalak@itxon.pl
Tel. 786 195 843

Zapytaj o produkt