TEHTRIS SIEM
(Security Information & Event Management)

Gromadzenie, archiwizowanie, korelowanie i ostrzeganie – w trybie 24/7

TEHTRIS SIEM

Wyciągnij maksimum wiedzy z dzienników zdarzeń i wzmocnij ochronę swojej infrastruktury

Centralizuj proces korelowania wszystkich dzienników zdarzeń, by priorytetyzować alerty w czasie rzeczywistym i ułatwić sobie obsługę dużej ilości danych napływających z Twoich systemów.

TEHTRIS SIEM automatycznie skanuje dzienniki zdarzeń z użyciem nieustannie uaktualnianej biblioteki parserów oraz konektorów i ostrzega Cię w przypadku wykrycia incydentu. Interaktywne panele – z możliwością dostosowania – pokazują wyniki monitorowania Twojej infrastruktury w trybie 24/7. Przyspiesz swoje prace dochodzeniowe wyszukując i monitorując wskaźniki włamania (IoC) i dostosowując okres przechowywania danych z dzienników zdarzeń.

Korzystaj z funkcji UEBA wbudowanej w rozwiązanie TEHTRIS SIEM, by wykrywać nietypowe zachowanie w całej Twojej infrastrukturze.

UEBA porównuje typowe zachowanie użytkowników z bieżącą aktywnością, by wychwycić wszelkie anomalie i podejrzaną aktywność. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu analizy statystycznej, uczenia maszynowego i innych rodzajów zaawansowanej analizy danych z dzienników zdarzeń gromadzonych przez system SIEM.

System automatycznie wykrywa nietypowe działania, odstępstwa od normatywnej aktywności oraz niestandardowy czas logowania się użytkowników. Wszystkie te informacje są przekazywane do rozwiązania TEHTRIS XDR Platform, gdzie Twoi analitycy mogą uzyskiwać dostęp do wszystkich szczegółów, które mogą być pomocne w usunięciu anomalii.

TEHTRIS SIEM
Technologie w pakiecie /TEHTRIS XDR Platform

TEHTRIS XDR Platform daje Ci bezpośredni dostęp do całej rozszerzonej technologii firmy TEHTRIS. Poza unifikacją wszystkich Twoich rozwiązań cyberbezpieczeństwa i przyspieszeniem wykrywania i reagowania na ataki, TEHTRIS XDR Platform daje Ci rozszerzone możliwości analizowania informacji o cyberzagrożeniach.

Każdy z modułów rozwiązania TEHTRIS XDR Platform korzysta z rozszerzonej technologii, by przyspieszać wykrywanie, reagowanie i prowadzenie prac dochodzeniowych. Otrzymujesz:

Zachowaj suwerenność oraz integralność swoich danych

TEHTRIS: Made in Europe

Rozwiązanie TEHTRIS XDR Platform powstało i działa na serwerach zlokalizowanych w Europie. Firma TEHTRIS nie uzyskuje dostępu do Twoich plików i gwarantuje nienaruszalność Twoich danych oraz ochronę przed cyberszpiegostwem. W obecnym kontekście cyberprzestępczym i geopolitycznym wybór miejsca przechowywania danych stał się dla właścicieli firm jedną z kluczowych decyzji.

Dowiedz się, jakie masz możliwości

Już ponad 100 krajów

posiada wdrożone rozwiązania firmy TEHTRIS

  Nagrody i wyróżnienia

  TEHTRIS Award
  TEHTRIS Award
  TEHTRIS Award
  TEHTRIS Award
  TEHTRIS Award