Buduj, zarządzaj i skaluj swój biznes
w oparciu o usługi chmurowe Virtuozzo

Virtuozzo to kompletna platforma chmurowa dla dostawców usług komunikacyjnych (CSP), zarządzanych (MSP) oraz hostingowych. Rozwiązania firmy są dostępne w modelach IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa) oraz XaaS (wszystko jako usługa)

Alternatywa dla chmury VMware

dla dostawców usług i firm. Zredukuj koszty, zabezpiecz swoją firmę i rośnij wraz z gotową do wdrożenia chmurą OpenStack.

Bezpłatna migracja z rozwiązania VMware
Bezpłatna migracja z rozwiązania VMware

  Elastyczna platforma chmurowa OpenStack
  Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o dostawcach usług
  Niskie koszty, funkcje dla resellerów

Wysokomarżowa chmura dla MSP
Wysokomarżowa chmura dla sektora MSP

  W pełni zarządzane rozwiązanie
  Koszty dla klientów pomniejszone o 25%
  20% marży dla MSP

Virtuozzo

W pełni wyposażona platforma chmurowa dla Twojej firmy

Platforma jako usługa

Infrastrukturach jako usługa

Chmura publiczna bazująca na technologii OpenStack z modelem wyceniania w oparciu o wykorzystanie lub instancje.

Platforma jako usługa

Platforma jako usługa

Elastyczna, skonteneryzowana chmura z automatycznym skalowaniem, klasteryzacją oraz ciągłą integracją i dostarczaniem (CI/CD).

Kubernetes jako usługa

Kubernetes jako usługa

Wydajne klastry Kubernetes z automatyczną aprowizacją, skalowaniem i aktualizacją.

Baza danych jako usługa

Baza danych jako usługa

Automatyczna aprowizacja, klasteryzacja, skalowanie i aktualizacja bazy danych.

WordPress jako usługa

WordPress jako usługa

Wysoce wydajne instalacje platformy WordPress z automatycznym skalowaniem oraz klasteryzacją.

Zarządzanie wieloma chmurami

Zarządzanie wieloma chmurami

Zunifikowane zarządzanie aplikacjami w wielu chmurach z zachowaniem pełnej interoperacyjności.

Magazyn danych S3 jako usługa

Magazyn danych S3 jako usługa

Skalowalne, obiektowe magazyny danych kompatybilne z usługą S3

Backup as a Service

Kopia zapasowa jako usługa

Kopia zapasowa oraz odtwarzanie po awariach z użyciem technologii Acronis Cyber Protect Cloud.

Dowiedz się, jakie masz możliwości

Bezpłatna migracja i wdrożenie

dla klientów przechodzących z rozwiązania VMware

  Virtuozzo Logo

  Pochodzenie producenta:
  firma Virtuozzo należy do szwajcarskiej spółki, a została założona w 1997 r.

  Virtuozzo jest rynkowym pionierem i twórcą pierwszej komercyjnej technologii konteneryzacji, która powstała już ponad 20 lat temu.

  Firma ma swój wkład w wiele projektów open source, m.in. KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CIRU oraz jądro systemu Linux.

  Virtuozzo oferuje swoje rozwiązania i usługi ponad 700 dostawcom usług, niezależnym twórcom oprogramowania oraz korporacjom na całym świecie.