Wsparcie techniczne

W celu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie.

Można się z nami także skontaktować telefonicznie lub mailowo:

(34) 399 25 37
pomoc@itxon.pl

Pobierz narzędzie pomocy:
Acronis Cyber Protect Connect

Zgłoś problem

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

Priorytet zgłoszenia

Niski  |  Czas reakcji: 4h | Wpływa na funkcjonalność produktu, ale większość operacji jest kontynuowana np. problemy z wydajnością/kompatybilnością, nieudokumentowane zachowanie.


Wysoki  |  Czas reakcji: 2h | Nie działają podstawowe funkcje produktu ale nie wpływają one na operacje biznesowe np. instalacja produktu, walidacja, błędy podczas instalacji.


Krytyczny  |  Czas reakcji: 1h | System kopii zapasowych nie działa lub nie działają kluczowe jego funkcje np. tworzenie kopii zapasowych/odzyskiwanie kopii zapasowych, utrata danych, brak możliwości rozruchu/uszkodzenie systemu, znaczne obciążenie zasobów uniemożliwiająca wykonywanie podstawowych funkcji kopii zapasowych i powodujące krytyczne zakłócenia w operacjach biznesowych.

Wsparcie techniczne jest realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.