Wsparcie techniczne

W celu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem prosimy o prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na tej stronie.

Można się z nami także skontaktować telefonicznie lub mailowo (dane poniżej).

Kontakt

Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.

ul. Garncarska 34, 42-200 Częstochowa

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Sądowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968078 z kapitałem 300 000 zł, NIP 573-250-72-21


Dane ogólne do firmy:
Telefon: (34) 399 25 00, (34) 399 25 99
Faks: (34) 399 25 25
E-mail: info@itxon.pl, biuro@itxon.pl

Dział handlowy:
Telefon: (34) 399 25 00
E-mail: handel@itxon.pl

Dział techniczny:
Telefon: (34) 399 25 34
E-mail: pomoc@itxon.pl

Zgłoś problem

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

Priorytet zgłoszenia

Niski  |  Czas reakcji: 4h | Wpływa na funkcjonalność produktu, ale większość operacji jest kontynuowana np. problemy z wydajnością/kompatybilnością, nieudokumentowane zachowanie.


Wysoki  |  Czas reakcji: 2h | Nie działają podstawowe funkcje produktu ale nie wpływają one na operacje biznesowe np. instalacja produktu, walidacja, błędy podczas instalacji.


Krytyczny  |  Czas reakcji: 1h | System kopii zapasowych nie działa lub nie działają kluczowe jego funkcje np. tworzenie kopii zapasowych/odzyskiwanie kopii zapasowych, utrata danych, brak możliwości rozruchu/uszkodzenie systemu, znaczne obciążenie zasobów uniemożliwiająca wykonywanie podstawowych funkcji kopii zapasowych i powodujące krytyczne zakłócenia w operacjach biznesowych.

Wsparcie techniczne jest realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.