BLOG

24 lutego 2023 r.

Tłumaczymy IT: Co to jest XDR (eXtended Detection and Response)?

Kontynuujemy serię artykułów, w których tłumaczymy pojęcia związane z cyberbezpieczeństwem. Dzisiaj dowiecie się, co to jest XDR (eXtended Detection and Response).

Mówiąc w skrócie, XDR to ewolucja i rozwinięcie omawianego przez nas wcześniej EDR-a i zapewnia rozszerzone wykrywanie cyberzagrożeń oraz reagowanie na punktach końcowych.

Cytując organizację Gartner*:

XDR to technologia dostarczana w chmurze, łącząca rozmaite rozwiązania i zaawansowaną analitykę w celu korelowania alertów pochodzących z wielu źródeł do postaci incydentów celem zapewnienia skuteczniejszego wykrywania. Platforma XDR ma na celu zmniejszenie liczby produktów, likwidację przeładowania alertami, a także zredukowanie problemów związanych z integracją oraz wydatkami operacyjnymi. Platforma XDR będzie szczególnie atrakcyjna dla zespołów ds. bezpieczeństwa, które mają trudności w zarządzaniu portfolio wielu rozwiązań lub uzyskaniem należytej wartości z rozwiązań SIEM czy SOAR.

Podczas gdy EDR wykrywa zagrożenia na poziomie punktu końcowego, XDR idzie znacznie dalej – ma możliwość gromadzenia i wykrywania anomalii oraz potencjalnie niebezpiecznej aktywności na takich zasobach jak serwery, chmura, sieci itd. Poza szerszym zakresem źródeł, XDR oferuje także zaawansowane funkcje, pozwalające zwiększać poziom szczegółowości alertów i nadawać im kontekst, np. poprzez połączenie z bazą wiedzy o cyberzagrożeniach, co znacznie zwiększa możliwości w zakresie przewidywania ataków i automatycznego reagowania.

Rozwiązania XDR (Extended Detection and Response) oferują wiele korzyści i zalet w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa. Oto kilka z nich:

  1. Wszechstronność: XDR integruje dane z wielu źródeł, takich jak punkty końcowe, firewalle, systemy SIEM itp., aby umożliwić pełniejsze spojrzenie na całą sieć. Dzięki temu umożliwia lepszą identyfikację zagrożeń i szybsze reagowanie na nie.
  2. Skuteczność: rozwiązania XDR korzystają z bardziej zaawansowanych technik analizy i uczenia maszynowego, aby identyfikować nawet najbardziej złożone zagrożenia i anomalie. Dzięki temu organizacje są w stanie szybciej reagować i zapobiegać poważnym incydentom bezpieczeństwa.
  3. Szybkość reakcji: XDR zapewnia szybsze wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie poprzez automatyzację procesów i powiadomienia w czasie rzeczywistym. Daje to możliwość znacznego zmniejszenia czasu potrzebnego na reakcję i minimalizuje ryzyko poważnych incydentów bezpieczeństwa.
  4. Wydajność: XDR pozwala na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów oraz czasu analityków bezpieczeństwa poprzez eliminację fałszywych alarmów i identyfikację rzeczywistych zagrożeń. Dzięki temu organizacje są w stanie zoptymalizować swoje procesy bezpieczeństwa i osiągnąć większą wydajność.
  5. Łatwość użytkowania: rozwiązania XDR są zazwyczaj łatwe w użyciu i oferują intuicyjne interfejsy, dzięki czemu nawet mniej doświadczeni analitycy mogą z nich korzystać. Zmniejsza to potrzebę przeprowadzania specjalistycznych szkoleń i pozwala organizacjom szybciej wdrażać rozwiązania bezpieczeństwa.
  6. Kompleksowe podejście: XDR łączy różne narzędzia i technologie w jedno rozwiązanie, co pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie incydentom bezpieczeństwa. Dzięki temu organizacje mogą zwiększyć swoją ogólną odporność na zagrożenia i minimalizować ryzyko utraty danych czy wycieku informacji.

Przykładem nowoczesnego rozwiązania XDR integrującego wiele technologii cyberbezpieczeństwa jest TEHTRIS XDR Platform.

*Craig Lawson, Peter Firstbrook, Paul Webber – Gartner Market Guide for Extended Detection and Response, 8 listopada 2021 r.

Zabezpiecz komputery w firmie:

TEHTRIS XDR Platform