BLOG

14 lutego 2023 r.

Tłumaczymy IT: Co to jest SOC (Security Operations Center)

Kontynuujemy serię artykułów, w których tłumaczymy pojęcia związane z cyberbezpieczeństwem. Dzisiaj dowiecie się, co to jest Security Operations Center (SOC).

Security Operations Center, w skrócie SOC, to scentralizowany zespół specjalistów odpowiedzialnych za monitorowanie i zabezpieczanie przed cyberzagrożeniami firmowej infrastruktury IT oraz jej zasobów. Głównym celem działu SOC jest efektywna identyfikacja, ocena i reakcja na incydent bezpieczeństwa.

Zespół SOC działa zazwyczaj w trybie 24/7 i obejmuje wyszkolonych profesjonalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy monitorują firmowe sieci, systemy i aplikacje w poszukiwaniu oznak potencjalnych cyberzagrożeń. Do zadań specjalistów może należeć monitorowanie sieci pod kątem nietypowej aktywności, analizowanie dzienników zdarzeń z systemów i aplikacji oraz podejmowanie decyzji związanych z ostrzeżeniami generowanymi przez rozwiązania bezpieczeństwa.

Dział SOC odgrywa także kluczową rolę w reagowaniu na incydenty, współpracując z innymi firmowymi zespołami w celu badania zagrożeń i łagodzenia skutków potencjalnych ataków. Działania te obejmują prace z zakresu kryminalistyki cyfrowej, izolowanie systemów dotkniętych atakiem, a także współpracę z zewnętrznymi specjalistami, np. reprezentującymi organy ścigania, w celu wyeliminowania incydentu, a nawet schwytania cyberprzestępców.

Poza reagowaniem na incydenty, specjaliści z działu SOC często są również odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie korporacyjnych systemów oraz zasad bezpieczeństwa, łącznie z zaporami sieciowymi, mechanizmami wykrywania i zapobiegania włamaniom, a także innymi technologiami ochrony IT.

Producenci rozwiązań bezpieczeństwa starają się wspierać specjalistów z zespołów SOC, wyposażając swoje produkty w mechanizmy ułatwiające i przyspieszające gromadzenie danych analitycznych z punktów końcowych, łączenie ich ze sobą do postaci incydentów, a nawet automatyczne interpretowanie informacji z użyciem sztucznej inteligencji (przykładem może być tutaj europejski producent TEHTRIS).

Podsumowując, SOC stanowi kluczowy element strategii cyberbezpieczeństwa w rozbudowanych, korporacyjnych infrastrukturach IT. Specjaliści z tego działu zajmują się ciągłym monitorowaniem ekosystemu, dbają o jego należytą ochronę przed cyberzagrożeniami, a także reagują na bieżąco w przypadku pojawienia się incydentu.

Zabezpiecz komputery w firmie:

TEHTRIS XDR Platform