BLOG

21 sierpnia 2023 r.

Sophos NDR dla XDR w programie wczesnego dostępu

Sophos Network Detection and Response (NDR) monitoruje aktywność głęboko w sieci i wyszukuje wzorce podejrzanego oraz szkodliwego ruchu, których nie są w stanie identyfikować rozwiązania do ochrony punktów końcowych ani zapory sieciowe.

Dotychczas NDR był dostępny wyłącznie jako dodatek do usługi Sophos MDR, jednak teraz z rozwiązania tego mogą korzystać we wczesnym dostępie także użytkownicy produktu Sophos XDR, by rozszerzyć posiadane już możliwości wykrywania zagrożeń. Jest to również świetna okazja dla klientów usługi Sophos MDR, którzy dotychczas nie zakupili funkcjonalności NDR, by dodać ją bezpłatnie do swojej sieci i dać zespołowi analityków z firmy Sophos możliwość jeszcze skuteczniejszego wykrywania zagrożeń w chronionych sieciach.

Sophos NDR oferuje dodatkowe możliwości wykrywania i prowadzenia automatycznych prac dochodzeniowych w oparciu o wiele źródeł, łącznie z nieznanymi i niezarządzanymi urządzeniami, nieautoryzowanymi lub niebezpiecznymi zasobami, niewykrytym wcześniej ruchem związanym z komunikacją z serwerami cyberprzestępczymi czy innymi podejrzanymi lub szkodliwymi wzorcami w sieci. NDR jest także idealnym dodatkiem do rozwiązania Sophos Firewall.

Z rozwiązania Sophos NDR można skorzystać w ramach programu wczesnego dostępu na następujących zasadach:

  • Użytkownicy rozwiązania Sophos XDR mogą wypróbować NDR bezpłatnie, pomagając jednocześnie firmie Sophos w usprawnieniu nowej technologii.
  • Użytkownicy rozwiązania Sophos XDR w wersji trial mogą wypróbować NDR w ramach swojej bezpłatnej wersji testowej.
  • Użytkownicy usługi Sophos MDR mogą wypróbować NDR bezpłatnie w formie rozszerzonej wersji trial do końca listopada.

W trakcie trwania programu wczesnego dostępu zespół odpowiedzialny za rozwiązanie Sophos NDR będzie dodawał do niego nowe możliwości, by wzbogacić doświadczenie użytkowników.

Nie warto czekać – program wczesnego dostępu dla rozwiązania Sophos NDR będzie aktywny do grudnia 2023 r.

Szczegóły dotyczące możliwości skorzystania z rozwiązania w ramach programu wczesnego dostępu znajdują się na tej stronie.

Źródło: partnernews.sophos.com

Zabezpiecz komputery w firmie:

Sophos Intercept X Endpoint (XDR)