Acronis DeviceLock DLP

Zatrzymaj wycieki danych u źródła dzięki kompletnemu zapobieganiu utracie danych w punkcie końcowym (DLP)

Acronis DeviceLock DLP to rozwiązanie dla firm, które jest łatwe do nauczenia się, wdrożenia i zarządzania. Acronis DeviceLock DLP zapewnia kompleksową ochronę punktów końcowych — wykrywanie i ochronę poufnych danych przy jednoczesnym monitorowaniu i raportowaniu operacji.

Zminimalizuj zagrożenia wewnętrzne
Zminimalizuj zagrożenia wewnętrzne

Zapobiegaj wyciekom danych z powodu zaniedbań pracowników lub złośliwego oprogramowania, blokując wszelkie nieautoryzowane próby uzyskania dostępu lub przesyłania danych, wykrywając i chroniąc poufne dane.

Uzyskaj wgląd w ochronę danych
Uzyskaj wgląd w ochronę danych

Uprość ochronę danych i skróć czas raportowania dzięki pojedynczemu rozwiązaniu DLP, które zapewnia dokładny wgląd w przepływy danych i zachowanie użytkowników.

Egzekwuj zgodność procesów
Egzekwuj zgodność procesów

Zmniejsz ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji oraz przestrzegaj standardów i przepisów dotyczących bezpieczeństwa IT, egzekwując zasady korzystania z danych i obsługi, których użytkownicy nie mogą uniknąć.

Moduły rozwiązania Acronis DeviceLock DLP

Moduły rozwiązania Acronis DeviceLock DLP

Acronis DeviceLock DLP składa się z różnych modułów, które służą jako uzupełniające się komponenty funkcjonalne z licencjami przyrostowymi w celu ochrony danych w użyciu, danych w ruchu i danych w spoczynku. Kupuj tylko te funkcje, których Twoja firma potrzebuje do zabezpieczenia DLP.

Podstawowy, bazowy komponent Acronis DeviceLock Endpoint DLP, który zapobiega wyciekom danych w użyciu dzięki kontekstowym kontrolom lokalnych przepływów danych przez porty, urządzenia peryferyjne i sesje zwirtualizowane.

Acronis DeviceLock Discovery

Samodzielny produkt, który zmniejsza ryzyko utraty danych dzięki automatycznemu wykrywaniu odsłoniętych poufnych danych w spoczynku — chroni je za pomocą konfigurowalnych działań naprawczych, ostrzegania administratorów, rejestrowania i raportowania.

Dowiedz się, jakie masz możliwości

Już ponad 750 000 firm

jest chronionych przez firmę Acronis