Kaspersky Internet Security Multi-Device
Kaspersky
Entensys
Aktualnie znajdujesz się wProduktyProdukty AcronisAcronis Backup Cloud
Twój koszyk jest pusty.   
Acronis Backup Cloud

Czym jest Acronis Backup Cloud?

Acronis Backup Cloud (dawniej Acronis Backup as a Service) to wszechstronne, proste, kompletne i opłacalne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych lokalnie i w chmurze, które rozwiązuje problemy związane z ochroną danych klientów dostawców usług. Udostępniając funkcjonalność mechanizmu Acronis AnyData Engine, Acronis Backup Cloud zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, kompletną i niezawodną usługę pozwalającą na tworzenie kopii zapasowych dowolnego źródła i odzyskiwanie ich w dowolnym miejscu.

Acronis Backup Cloud to model biznesowy per-use i brak kosztów wstępnych. Eliminuje to początkowe koszty inwestycji i pozwala na szybszy rozwój.

Why Choose Acronis Backup Cloud?

Szybka instalacja

Acronis Backup Cloud to:

 • Szybkie wdrożenie
 • Proste zarządzanie
 • Sprawdzona i niezawodna technologia doświadczonego producenta
 • Opłacalne rozwiązanie integrujące się z twoją istniejącą infrastrukturą

Lokalnie i w chmurze

Acronis Backup Cloud łączy w jednym rozwiązaniu możliwość zapisywania kopii zapasowych zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Kopie lokalne pozwalają na szybkie przywrócenie danych; kopie w chmurze są idealne dla szybkiego i niezawodnego przywracania danych po wystąpieniu większej awarii.

Dzięki podwójnej ochronie (lokalnej i w chmurze) możesz:

 • Zmniejszyć nakłady pracy i zarządzać nawet 5-krotnie większą liczbą klientów
 • Udostępnić swoim klientom opłacalne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych
 • Przyciągnąć więcej klientów i zwiększyć dochody

Dowolne dane, dowolny system, dowolna aplikacja

Acronis Backup Cloud obsługuje:

 • Przywracanie bare-metal na dowolną platformę bezpośrednio z chmury
 • Tworzenie obrazów plików i dysków dla kompletnych kopii zapasowych
 • Kopie lokalne i w chmurze, zapewniające hybrydową ochronę na wypadek wystąpienia awarii
 • Kopie zapasowe systemów fizycznych dla serwerów Windows i Linux oraz stacji roboczych Windows, Mac i Linux
 • Aplikacje - Microsoft SQL, Microsoft Exchange i Windows System State
 • Kopie zapasowe systemów wirtualnych dla serwerów VMware, Hyper-V, RHEV, Linux KVM, XenServer i Oracle VM

Tylko Acronis zapewnia taką elastyczność!

Wielopoziomowość

Acronis Backup Cloud oferuje:

 • Do trzech poziomów rebrandowanych kanałów
 • Nieograniczoną liczbę użytkowników na każdym poziomie kanału
 • Wszystkie dostępne funkcje udostępnione przez mechanizm Acronis AnyData Engine
 • Zwiększoną produktywność i ujednolicone zarządzanie dla twoich pracowników

Proste tworzenie kopii zapasowych w chmurze

Acronis Backup Cloud udostępnia prostą i elastyczną metodę wdrożenia kopii zapasowych do chmury:

 • Połącz lokalne magazyny danych klientów ze swoim magazynem danych w chmurze, chmurą Acronis i/lub chmurą firm trzecich dla maksymalnej elastyczności
 • Ogranicz nakład pracy przy zarządzaniu rozwiązaniem mechanizmom samoobsługi dla klientów
 • Zachowaj swoją tożsamość na rynku dzięki swojemu logotypopwi i co-brandingowi

Wydajne zarządzanie

Rozwiązanie chmurowe Acronis nowej generacji zapewnia:

 • Szybki przyrost bazy klientów dzięki wbudowanej rejestracji partnerów i klientów
 • Ograniczone nakłady pracy na zarządzanie z automatycznym wdrożeniem, aktualizacjami i zarządzaniem wszystkimi funkcjami oprogramowania
 • Całkowitą kontrolę nad użytkownikami oraz raportowanie na wszystkich poziomach kanałów
 • Jednolitą integrację ze środowiskami i systemami zarządzania z których już korzystasz

Wszystko to opiera się o lata doświadczeń firmy Acronis w branży kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz naszą sprawdzoną technologię ochrony danych w środowisku chmurowym.

Technologia AnyData

Mechanizm Acronis AnyData Engine jest rdzeniem technologii, która napędza wszystkie produkty Acronis ochrony danych nowej generacji i pozwala na przechwytywanie, składowanie, odzyskiwanie i kontrolę dostępu do danych w środowiskach wirtualnych, fizycznych, chmurowych i mobilnych. Chroniona ponad 100 patentami, jego modularna architektura pozwala na wykorzystywanie jednego lub więcej produktów Acronis, zaprojektowanych i zoptymalizowanych dla określonych środowisk, oraz na dołączenie w dowolnym momencie dodatkowych produktów w miarę rozwoju swojej infrastruktury - bez konieczności zmiany jakiegokolwiek produktu. Niezależnie od tego czy twoje dane są przechowywane na miejscu, w chmurze czy w zdalnym oddziale, mechanizm Acronis AnyData Engine udostępnia kopie zapasowe danych, odzyskiwanie bare metal, migrację, wdrażanie systemów, przywracanie danych i kontrolę dostępu do nich.

Kluczowe funkcje

Funkcje kopii zapasowych i ich odzyskiwania

 • Kopie lokalne i chmurowe - elastyczna i hybrydowa ochrona
 • Odzyskiwanie bare metal danych dowolnej platformy z chmury
 • Kopie zapasowe i odzyskiwanie wybranych plików, folderów i całych systemów
 • Kopie zapasowe serwerów Windows i Linux
 • Kopie zapasowe stacji roboczych Windows, Mac i Linux
 • Obsługa sześciu środowisk wirtualnych typu hypervisor - VMware vSphere / Microsoft Hyper-V / RHEV / Linux KVM / Citrix XenServer / Oracle VM Server
 • Początkowe wysłanie dużych ilości danych do chmury
  1. Kopia na dysku zewnętrznym HDD
  2. Przesłanie go do dostawcy usług lub centrum danych Acronis
 • Kopie w schemacie dysk-dysk-chmura - ograniczenie nakładu pracy odnośnie zarządzania i zmniejszenie obciążenia serwerów produkcyjnych

Funkcje dostawcy usług

 • Prosta w użyciu konsola dla łatwiejszego przeglądania i zarządzania kopiami zapasowymi i przywracaniem danych
 • Zdalna aktualizacja agenta z poziomu konsoli zarządzającej w chmurze
 • Identyfikacja usługi w twojej aktualnej ofercie usług w chmurze
 • Wielopoziomowa struktura pozwalająca na skalowanie twojej działalności, zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów
 • Dostosowana do potrzeb klientów samoobsługa ograniczająca nakłady pracy odnośnie zarządzania
 • Automatyczna konwersja wersji testowych na środowiska produkcyjne dla obniżenia nakładów pracy działu sprzedaży
 • Obsługa wielu języków
 • Integracja z istniejącymi systemami

Z Acronis twoje dane są bezpieczne

 • 2048-bitowe szyfrowanie SSL kanału zarządzania
 • 256-bitowe szyfrowanie AES podczas przesyłania danych
 • Wsparcie techniczne 24/7 dla dostawców usług

Elastyczne metody wdrożenia

 • Hosting Acronis – centrum danych Acronis
 • Hybryda – konsola zarządzająca na hostingu Acronis korzystająca z magazynu danych dostawcy usług. Leverage existing resources and business opportunities by choosing the storage location (your own data center or that of another 3rd party).
 • Service Provider Hosted – The service provider manages the solution and stores the data to have full control over the solution.